Chesterton Connect

Valvo kriittisiä laitteitasi turvallisesti ja kätevästi


Paineen, värinän ja lämpötilan valvonta on olennainen osa kriittisten pyörivien laitteiden toimintaa. Chesterton Connect™ on itsenäinen 24/7 diagnostiikkatyökalu, joka tarjoaa varhaisen häiriöiden havaitsemisen prosessi- ja käyttöhäiriöiden vianetsintään pyörivissä laitteissa. Chesterton Connect helpottaa turvallista valvontaa seuraavasti:

Asennus on helppoa, ja Chesterton Connect kommunikoi käyttäjäystävällisen sovelluksen kanssa, joka mahdollistaa useiden antureiden liittämisen ja tarjoaa kattavan näkymän tehtaan laitteiden tilaan. Sovelluksen avulla voit asettaa laiteparametrien rajat ja syöttää muistiinpanoja tiettyjä tapahtumia varten.

Kerättyä dataa voidaan viedä analysointia varten, jotta voit ymmärtää laitteiden toimintaa ja ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin tuottavuuden parantamiseksi.

Mobiilisovellus ja laitteen LED-näyttöjärjestelmä ilmoittavat ei-toivotuista tapahtumista. Tämä hälytysjärjestelmä auttaa sinua paremmin kohdentamaan resursseja välttääksesi suunnittelemattomat seisokit.

Olemme vakiinnuttaneet asemamme luotettavana toimijana jo vuodesta 2004.