ARC 988

Kehitetty uudistamaan ja korjaamaan betonipintoja, suojaamaan uutta betonia ja korjaamaan ankaran kemiallisen ja mekaanisen rasituksen aiheuttamia vaurioita.

Suojaa erinomaisesti sellaisilta tuhoisilta kemikaaleilta kuin väkevät hapot, emäkset ja useat orgaaniset liuottimet.

Suositeltuja käyttökohteita:
•akkuhuoneet •kemikaalisäiliöt •peittaus ja metallipinnoitus • pumppujen ja koneiden alustat • valkaisualueet • väkevien happojen käsittelyalueet • kokooma-altaat, ojat ja syvennykset • jäteveden käsittely

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B
KTT Osa C

arc-988