Pinnoitteet metallille


ARC SD4i

Edistyksellinen keraamikomposiittiaine metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen upotuskäytössä. Kehitetty erittäin ankaralle syövytykselle tai voimakkaalle nestevirtaukselle altistettujen metalliosien uudelleen pinnoittamiseen.

Kovettunut ARC SD4i muodostaa erittäin kiiltävän keraamipinnan, jonka eroosio-, syöpymis- ja läpäisykesto on vertaansa vailla.

Suositeltuja käyttökohteita:
• Tyhjöpumput • Vesisäiliöt • Lämmönvaihtimet • Jäähdytysvesijärjestelmät • Syöttösuppilot • Pumpun osat • Säiliöiden sisävuoraus • Paineastiat • Venttiiliyhteet • Putkijohtojen pinnoitteet • Raakavesisuodattimet • Lauhduttimet • Venttiilit • Massan vedenpoistoruuvit

Pakkauskoot: 5L, 16L ja 1125ml kahden komponentin ruiskupatruuna.

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B

arc-sd4i-high-temperature-ceramic-reinforced-erosion-resistant-coating


ARC T7 AR

Voimakkaita kemikaaleja ja hankausrasitusta kestävä Novolakkavinyyliesteripohjainen komposiittipinnoite. ARC T7 AR -pinnoitteen ominaisuudet:
•kestää erittäin hyvin monia erilaisia sekä epäorgaanisia että orgaanisia happoja ja
hiilivetypohjaisia kemiallisia yhdisteitä
•kestää hankausrasitusta
•on helppo levittää lastalla.

Käyttökohteita:
•Kaasunpoistoputket •Prosessisäiliöt •Sekoittimien lavat •Venttiilit •Slurrypumput •Putket •Kumipinnoitteiset reaktorisäiliöt •Karkaisualueet

Pakkauskoko: 20,4KG

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B(CHP)
KTT Osa C
KTT Osa A (VC)

a_w_-chesterton-t7-ar


ARC 10

Vahvistettu komposiittiaine metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen. Sitä voidaan työstää. Sen puristuslujuus, kemikaalien kestokyky ja syöpymiskesto ovat erinomaiset. Se on valumatonta, kutistumatonta ja 100% kiintoainepitoista. Suunniteltu sovellutuksiin, joissa vaaditaan tarkkamittaista koneistusta. Se on usein käytetty vaihtoehto hitsauspäällystykselle ja liekkiruiskutukselle.

Suositeltuja käyttöjä:
• Lauhduttimet • Laakeripesät • Jäähdytysvesipumput • Akselit • Laippapinnat • Kiila-akselien korjaukset • Hydrauliset männät • Pistesyöpyneet valut • Kiilaurat • Lämmönvaihtimet • Venttiilien rungot • Pumpun pesät

Pakkauskoot: 250g ja 1,5L

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B

arc_10_largeARC S7

On vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävä Novolac-epoksivinyyliesteripohjainen pinnoite korkeissa lämpötiloissa ja kemiallisesti syövyttävissä kohteissa käyttöä varten, kun on olemassa lämpövuorottelun vaara. Se kestää erittäin hyvin monia erilaisia sekä epäorgaanisia että orgaanisia happoja ja hiilivetypohjaisia kemiallisia yhdisteitä. Tuotteessa käytetään ainutlaatuista vahvikerakennetta, jonka ansiosta se kestää erittäin hyvin lämpötilojen vaihteluita ja jopa 180 °C:n lämpösokkeja säilyttäen samalla kiinnitarttumislujuuden sekä halkeilun ja delaminoitumisen vastustuskyvyn ja alhaisen läpihengittävyyden.

Suositeltuja käyttökohteita:
• Kaasunpoistoputket • Teräsrakenteet • Karkaisualueet • Pussisuodattimet • Prosessisäiliöt • Reaktorikuvut • Varastosäiliöt

Pakkauskoko: 14L

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B

chesterton-s7-high-temperature-chemical-resistant-novolac-vinyl-ester-coatingARC S4+

ARC S4+ on edistyksellinen polymeerikomposiittiaine, joka on kehitetty suojelemaan laitteita äärimmäisen ankaralta kemialliselta syöpymiseltä ja korroosiolta. Suunniteltu käytettäväksi normaalissa ja korkeassa lämpötilassa. Antaa erinomaiset sulkuominaisuudet pitkäaikaiskorroosiota vastaan ja kemikaalien kestokyvyn upotusolosuhteissa useana kerroksena käytettynä. Kovettunut ARC S4+ muodostaa erittäin kiiltävän pinnan, jonka tarttumiskyky ja korroosionkestävyys on vertaansa vailla.

Suositeltuja käyttökohteita:
• Kemikaalien varastosäiliöt • Savupiiput ja poistoputket• Poistokaasukanavat • Tuulettimet ja suojukset• Lämmönvaihtimet • Kemiallinen piipittävä• Säiliöt

Pakkauskoot: 5L, 16L ja 1125 kahden komponentin ruiskupatruuna.

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B

arc-s4ARC S2

On edistyksellinen keramiikkakomposiittiaine kaikkien metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen. Kehitetty erittäin ankaralle syövytykselle tai voimakkaalle nestevirtaukselle altistettujen metalliosien uudelleen pinnoittamiseen.

Suositeltuja käyttökohteita:
• Tuulettimet ja suojukset • Vesisäiliöt• Lämmönvaihtimet • Jäähdytysvesijärjestelmät
• Syöttösuppilot • Pumpun osat• Säiliöt • Märkäerottimet• Venttiilit • Putkitukset

Pakkauskoot: 1,5L, 5L, 16L ja 1125ml kahden komponentin ruiskupatruuna.

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B

arc-s2-ceramic-reinforced-erosion-resistant-coatingARC S1PW

100% kiintoainepitoinen, vahvistettu ohutkalvopinnoite rakenteiden suojaamiseen kemikaaleja, eroosiota ja korroosiota vastaan. ARC S1PW on sertifioitu käyttöön kylmässä vedessä NSF 61 -sertifioinnin mukaisesti.

Suositeltuja käyttökohteita:
■ Raakaöljyn varastosäiliöt ■ Kemikaalien varastosäiliöt ■ Jäteveden selkeytysaltaat ■ Rakenneteräs ■ Sakeuttamisainesäiliöt ■ Jäähdytysvesijärjestelmät ■ Juomavesipumput, -venttiilit ja -liittimet

Pakkauskoko: 1125ml kasetti, 5L, 16L

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B

s1pwARC I BX1

Edistyksellinen epoksi- ja uretaanikomposiittiaine kaikkien voimakkaalle kulutukselle ja iskuille alttiiksi joutuvien metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen.

Suositeltuja käyttöjä:

• Syöttösiilot ja -kourut • Jauhimet ja iskualueet • Hydropulpperit • Kulumislevyt • Ni-hard-lietepumput • Putkikäyrät • Paineilmakuljettimet • Hiilipölyputket • Turboerottimet • Ruuvikuljettimet

Pakkauskoko: 20kg

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B

arc-bx1-contractor-grade-sliding-wear-compoundARC I BX2

Edistyksellinen vahvistettu keramiikkakomposiittiaine kaikkien voimakkaalle eroosiolle, korroosiolle ja kemialliselle syöpy­miselle alttiiksi joutuvien metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen.

Suositeltuja käyttöjä:

• Paineilmakuljettimet • Ruuvikuljettimet • Hakkurit ja hakesiilot • Poistoimurit • Kuiduttimet • Pyörre-erottimet, syöttösuppilot • Turboerottimet • Kulumislevyt • Ni-hard-lietepumput • Putkien polvet • Lentotuhkan erottimet •Jauhemaisen polttoaineen putket • Hakepuhaltimet • Jauhimet

Pakkauskoko: 20kg

Esite KTT Osa BARC HT-T

ARC HT-T on kehitetty suojelemaan laitteita korroosiolta ja eroosiolta kuumassa vesiliuosupotuksessa.

Suositeltuja käyttökohteita:
• Lauhduttimet • Kuumavesipumput • Lämmönvaihtimet • Porausnesteen kierrätyslaitteet • Pumpun pesät • Öljyn- ja kaasunerottimet • Pumpun juoksupyörät • Öljyn- ja vedenerottimet • Lauhteen poistopumput • Öljyn uuttamisen jakoputket • Säiliöt • Lauhdesäiliöt • Venttiilit • Haihduttimet • Paineastiat • Sokerinjalostuslaitteet

Pakkauskoot: 5 litraa ja 16 litraa

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B

chesterton-ht-t-high-temperature-trowelable-abrasion-control-coatingARC HT-S

ARC HT-S on korroosion muodostumisen estävä komposiittipinnoite, joka on tarkoitettu käytettäväksi normaalia korkeammissa lämpötiloissa. Toimii luotettavasti jatkuvassa upporasituksessa käyttökohteesta riippuen aina 150ºC  saakka ilman jälkikovetusta.

Suositeltuja käyttökohteita:
• lämmönvaihtimet • kiteyttimet/haihduttimet • lingot, erottimet, separaatorit • lauhdevesipumput • tislauslaitteet • öljy/vesi sekä öljy/ kaasu -erottimet

Pakkauskoot: 5 litraa ja 16 litraa

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B

chesterton-ht-s-high-temperature-corrosion-resistant-coatingARC 5 ES - 5 minuutin pikakorjauspuikko

Valmistettu käytettäväksi luotettavissa pikakorjauksissa. Kovettuu veden alla ja kiinnittyy myös märkiin pintoihin. Käyttökohteita: kaikenlaisien vuotojen tukkiminen, erilaiset korjaustoimenpiteet kuten särkyneet kaakelit ja kiinnitys toimenpiteet.

Pakkauskoko: 114g puikko

Esite
KTT Osa A

arc5esbARC 5

ARC 5 on edistyksellinen komposiittiaine metalliosien hätätapauskorjaamiseen ja -paikkaamiseen lievästi hiovissa ja syövyttävissä sovellutuksissa. Sitä voidaan käyttää vuotojen tiivistämiseen ja reikien paikkaamiseen sekä kuluneiden pintojen nopeaan uudistamiseen ja mahdollistamaan vaurioituneen osan uudelleen käyttöönoton nopeammin kuin tavallista hitsauspäällystystä käytettäessä. Suunniteltu kovettumaan veden alla.

Suositeltuja käyttökohteita:
•Lauhduttimet • Paineilmakuljettimet • Jäähdytysvesipumput • Putkikäyrät • Laippapin-nat • Syöpyneet putket • Pumpun pestä • Lämmönvaihtimet • Venttiilien rungot • Syöpyneet säiliöt

Pakkauskoko: 250g

Esite
KTT Osa A
KTT Osa BARC 855

Edistyksellinen keraamikomposiittiaine, joka on kehitetty suojaamaan laitteet voimakkailta kemikaalien vaikutuksilta, syöpymiseltä ja eroosiolta.

Erittäin kiiltävä pinta alentaa kitkaa, parantaa virtausta ja pumpun tehokkuutta. Kestää lämpö- että mekaanisia iskuja.

Suositeltuja käyttökohteita:
• Tuulettimet ja suojukset • Hiilisuppilot ja syöttimet • Lämmönvaihtimet •Vesisäiliöt • Syöttösuppilot • Jäähdytysvesipumput •  Kuiduttimet •  Kulumislevyt •  Pumppujen rungot •  Hiilisiivilät •  Hiekkasuotimien säiliöt •  Juoksupyörät •  Rakenneteräs • Lauhduttimet • Säiliöt •  Tyhjiöpumput •  Pumppujen pesät •  Syöpyneet säiliöt ja putket • Märkäerottimet •  Sellun vedenpoistoruuvit •  Venttiilit

Pakkauskoot: 1kg, 4,5kg ja 15 litraa

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B

arc855bARC 858

Edistyksellinen keramiikkakomposiittiaine kaikkien eroosiolle, korroosiolle ja kemialliselle syöpymiselle alttiiksi joutuvien metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen.

Kehitetty lievästi hioviin, kuluttaviin ja syövyttäviin ympäristöihin, joissa metallihäviö on yleensä korjattu hitsauspäällysteellä. Pinta on suorituskyvyltään alkuperäistä metalli- tai hitsipäällystettä parempi.

Suositeltuja käyttökohteita:
• Hakkurit ja hakesiilot • Pölynkeräysjärjestelmät • Lentotuhkan erottimet • Pyörre-erottimet • Suppilot/kourut • Jauhentimet • Hydrauliset kuiduttimet • Kulumislevyt • Ni-hard lietepumput • Putkien polvet • Paineilmakuljettimet • Jauhemaisen polttoaineen putket • Sellun vedenpoistoruuvit • Poistoimurit • Turboerottimet • Ruuvikuljettimet • Puulastujen kuljetustuulettimet • Kierukkakammiot

Pakkauskoko: 250g, 400ml kasetti, 1kg,  4,5kg ja 24,8kg

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B

arc-858-abrasion-resistant-rebuilding-faring-composite