Pinnoitteet metallille

ARC SD4i

Edistyksellinen keraamikomposiittiaine metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen upotuskäytössä. Kehitetty erittäin ankaralle syövytykselle tai voimakkaalle nestevirtaukselle altistettujen metalliosien uudelleen pinnoittamiseen. Kovettunut ARC SD4i muodostaa erittäin kiiltävän keraamipinnan, jonka eroosio-, syöpymis- ja läpäisykesto on vertaansa vailla. Suositeltuja käyttökohteita: • Tyhjöpumput • Vesisäiliöt • Lämmönvaihtimet • Jäähdytysvesijärjestelmät • Syöttösuppilot • Pumpun osat • Säiliöiden sisävuoraus • Paineastiat • Venttiiliyhteet • Putkijohtojen pinnoitteet • Raakavesisuodattimet • Lauhduttimet • Venttiilit • Massan vedenpoistoruuvit Pakkauskoot: 5L, 16L ja 1125ml kahden komponentin ruiskupatruuna. Esite KTT Osa A KTT Osa B arc-sd4i-high-temperature-ceramic-reinforced-erosion-resistant-coating

ARC T7 AR

Voimakkaita kemikaaleja ja hankausrasitusta kestävä Novolakkavinyyliesteripohjainen komposiittipinnoite. ARC T7 AR -pinnoitteen ominaisuudet: •kestää erittäin hyvin monia erilaisia sekä epäorgaanisia että orgaanisia happoja ja hiilivetypohjaisia kemiallisia yhdisteitä •kestää hankausrasitusta •on helppo levittää lastalla. Käyttökohteita: •Kaasunpoistoputket •Prosessisäiliöt •Sekoittimien lavat •Venttiilit •Slurrypumput •Putket •Kumipinnoitteiset reaktorisäiliöt •Karkaisualueet Pakkauskoko: 20,4KG Esite KTT Osa A KTT Osa B(CHP) KTT Osa C KTT Osa A (VC) a_w_-chesterton-t7-ar

ARC 10

Vahvistettu komposiittiaine metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen. Sitä voidaan työstää. Sen puristuslujuus, kemikaalien kestokyky ja syöpymiskesto ovat erinomaiset. Se on valumatonta, kutistumatonta ja 100% kiintoainepitoista. Suunniteltu sovellutuksiin, joissa vaaditaan tarkkamittaista koneistusta. Se on usein käytetty vaihtoehto hitsauspäällystykselle ja liekkiruiskutukselle. Suositeltuja käyttöjä: • Lauhduttimet • Laakeripesät • Jäähdytysvesipumput • Akselit • Laippapinnat • Kiila-akselien korjaukset • Hydrauliset männät • Pistesyöpyneet valut • Kiilaurat • Lämmönvaihtimet • Venttiilien rungot • Pumpun pesät Pakkauskoot: 250g ja 1,5L Esite KTT Osa A KTT Osa B arc_10_large

ARC S7

On vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävä Novolac-epoksivinyyliesteripohjainen pinnoite korkeissa lämpötiloissa ja kemiallisesti syövyttävissä kohteissa käyttöä varten, kun on olemassa lämpövuorottelun vaara. Se kestää erittäin hyvin monia erilaisia sekä epäorgaanisia että orgaanisia happoja ja hiilivetypohjaisia kemiallisia yhdisteitä. Tuotteessa käytetään ainutlaatuista vahvikerakennetta, jonka ansiosta se kestää erittäin hyvin lämpötilojen vaihteluita ja jopa 180 °C:n lämpösokkeja säilyttäen samalla kiinnitarttumislujuuden sekä halkeilun ja delaminoitumisen vastustuskyvyn ja alhaisen läpihengittävyyden. Suositeltuja käyttökohteita: • Kaasunpoistoputket • Teräsrakenteet • Karkaisualueet • Pussisuodattimet • Prosessisäiliöt • Reaktorikuvut • Varastosäiliöt Pakkauskoko: 14L Esite KTT Osa A KTT Osa B chesterton-s7-high-temperature-chemical-resistant-novolac-vinyl-ester-coating

ARC S4+

ARC S4+ on edistyksellinen polymeerikomposiittiaine, joka on kehitetty suojelemaan laitteita äärimmäisen ankaralta kemialliselta syöpymiseltä ja korroosiolta. Suunniteltu käytettäväksi normaalissa ja korkeassa lämpötilassa. Antaa erinomaiset sulkuominaisuudet pitkäaikaiskorroosiota vastaan ja kemikaalien kestokyvyn upotusolosuhteissa useana kerroksena käytettynä. Kovettunut ARC S4+ muodostaa erittäin kiiltävän pinnan, jonka tarttumiskyky ja korroosionkestävyys on vertaansa vailla. Suositeltuja käyttökohteita: • Kemikaalien varastosäiliöt • Savupiiput ja poistoputket• Poistokaasukanavat • Tuulettimet ja suojukset• Lämmönvaihtimet • Kemiallinen piipittävä• Säiliöt Pakkauskoot: 5L, 16L ja 1125 kahden komponentin ruiskupatruuna. Esite KTT Osa A KTT Osa B arc-s4

ARC S2

On edistyksellinen keramiikkakomposiittiaine kaikkien metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen. Kehitetty erittäin ankaralle syövytykselle tai voimakkaalle nestevirtaukselle altistettujen metalliosien uudelleen pinnoittamiseen.

Suositeltuja käyttökohteita: • Tuulettimet ja suojukset • Vesisäiliöt• Lämmönvaihtimet • Jäähdytysvesijärjestelmät • Syöttösuppilot • Pumpun osat• Säiliöt • Märkäerottimet• Venttiilit • Putkitukset

Pakkauskoot: 1,5L, 5L, 16L ja 1125ml kahden komponentin ruiskupatruuna.

Esite KTT Osa A KTT Osa B arc-s2-ceramic-reinforced-erosion-resistant-coating

ARC S1PW

100% kiintoainepitoinen, vahvistettu ohutkalvopinnoite rakenteiden suojaamiseen kemikaaleja, eroosiota ja korroosiota vastaan. ARC S1PW on sertifioitu käyttöön kylmässä vedessä NSF 61 -sertifioinnin mukaisesti. Suositeltuja käyttökohteita: ■ Raakaöljyn varastosäiliöt ■ Kemikaalien varastosäiliöt ■ Jäteveden selkeytysaltaat ■ Rakenneteräs ■ Sakeuttamisainesäiliöt ■ Jäähdytysvesijärjestelmät ■ Juomavesipumput, -venttiilit ja -liittimet Pakkauskoko: 1125ml kasetti, 5L, 16L Esite KTT Osa A KTT Osa B s1pw

ARC I BX1

Edistyksellinen epoksi- ja uretaanikomposiittiaine kaikkien voimakkaalle kulutukselle ja iskuille alttiiksi joutuvien metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen. Suositeltuja käyttöjä: • Syöttösiilot ja -kourut • Jauhimet ja iskualueet • Hydropulpperit • Kulumislevyt • Ni-hard-lietepumput • Putkikäyrät • Paineilmakuljettimet • Hiilipölyputket • Turboerottimet • Ruuvikuljettimet Pakkauskoko: 20kg Esite KTT Osa A KTT Osa B arc-bx1-contractor-grade-sliding-wear-compound

ARC I BX2

Edistyksellinen vahvistettu keramiikkakomposiittiaine kaikkien voimakkaalle eroosiolle, korroosiolle ja kemialliselle syöpy­miselle alttiiksi joutuvien metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen. Suositeltuja käyttöjä: • Paineilmakuljettimet • Ruuvikuljettimet • Hakkurit ja hakesiilot • Poistoimurit • Kuiduttimet • Pyörre-erottimet, syöttösuppilot • Turboerottimet • Kulumislevyt • Ni-hard-lietepumput • Putkien polvet • Lentotuhkan erottimet •Jauhemaisen polttoaineen putket • Hakepuhaltimet • Jauhimet Pakkauskoko: 20kg Esite KTT Osa B

ARC HT-T

ARC HT-T on kehitetty suojelemaan laitteita korroosiolta ja eroosiolta kuumassa vesiliuosupotuksessa. Suositeltuja käyttökohteita: • Lauhduttimet • Kuumavesipumput • Lämmönvaihtimet • Porausnesteen kierrätyslaitteet • Pumpun pesät • Öljyn- ja kaasunerottimet • Pumpun juoksupyörät • Öljyn- ja vedenerottimet • Lauhteen poistopumput • Öljyn uuttamisen jakoputket • Säiliöt • Lauhdesäiliöt • Venttiilit • Haihduttimet • Paineastiat • Sokerinjalostuslaitteet Pakkauskoot: 5 litraa ja 16 litraa Esite KTT Osa A KTT Osa B chesterton-ht-t-high-temperature-trowelable-abrasion-control-coating

ARC HT-S

ARC HT-S on korroosion muodostumisen estävä komposiittipinnoite, joka on tarkoitettu käytettäväksi normaalia korkeammissa lämpötiloissa. Toimii luotettavasti jatkuvassa upporasituksessa käyttökohteesta riippuen aina 150ºC  saakka ilman jälkikovetusta. Suositeltuja käyttökohteita: • lämmönvaihtimet • kiteyttimet/haihduttimet • lingot, erottimet, separaatorit • lauhdevesipumput • tislauslaitteet • öljy/vesi sekä öljy/ kaasu -erottimet Pakkauskoot: 5 litraa ja 16 litraa Esite KTT Osa A KTT Osa B chesterton-ht-s-high-temperature-corrosion-resistant-coating

ARC 897

ARC 897 on edistyksellinen keramiikkakomposiittiaine kaikkien voimakkaalle eroosiolle, korroosiolle ja kemialliselle syöpymiselle alttiikksi joutuvien metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen. Kehitetty erittäin hioviin sovellutuksiin, joissa metallihäviö on korjattu tavanomaisella ja kalliimmalla hitsauspäällysteellä. Muodostaa kauan kestävän kulutuspinnan ja on parempi kuin ARC 890 sovellutuksissa, joissa tarvitaan ohuempaa ja helpommin levitettävää komposiittiainetta. Suositeltuja käyttökohteita: • Paineilmakuljettimet • Ruuvikuljettimet • Hakkurit ja hakesiilot • Poistoimurit • Kuiduttimet • Pyörre-erottimet/syöttösuppilot • Turboerottimet • Kulumislevyt • Ni-hard lietepumput • Putkien polvet • Lentotuhkan erottimet • Jauhemaisen polttoaineen putket • Hakepuhaltimet • Jauhimet Pakkauskoot: 1,5 litraa, 5 litraa, 16 litraa Esite KTT Osa A KTT Osa B arc-897-100-novolac-acid-resistant-coating

ARC 890

ARC 890 on suunniteltu erittäin hioviin kohteisiin, joissa metallihukka usein korjataan yleisemmällä ja kalliimmalla uuden pinnan hitsauksella. Voidaan käyttää eroosion vahingoittamien pintojen uudistamiseen tai antamaan kulutusta kestävä pinta. Edistyksellinen keraaminen komposiittiaine voimakkaalle eroosiolle, syöpymiselle ja kemikaalien vaikutuksen alttiina olevien metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen. Suositeltuja käyttökohteita: • Hakkurit ja hakesiilot • Pölynkeräysjärjestelmät • Lentotuhkan erottimet • Pyörre-erottimet • Suppilot/kourut • Jauhentimet • Hydrauliset kuiduttimet • Kulumislevyt • Ni-hard lietepumput • Putkien polvet • Paineilmakuljettimet • Jauhemaisen polttoaineen putket • Sellun vedenpoistoruuvit • Poistoimurit • Turboerottimet • Ruuvikuljettimet • Puulastujen kuljetustuulettimet • Kierukkakammiot Pakkauskoot: 1,5 litraa, 5 litraa ja 16 litraa Esite KTT Osa A KTT Osa B arc-890-coarse-grade-sliding-wear-compound

ARC 5 ES - 5 minuutin pikakorjauspuikko

Valmistettu käytettäväksi luotettavissa pikakorjauksissa. Kovettuu veden alla ja kiinnittyy myös märkiin pintoihin. Käyttökohteita: kaikenlaisien vuotojen tukkiminen, erilaiset korjaustoimenpiteet kuten särkyneet kaakelit ja kiinnitys toimenpiteet. Pakkauskoko: 114g puikko Esite KTT Osa A arc5esb

ARC 5

ARC 5 on edistyksellinen komposiittiaine metalliosien hätätapauskorjaamiseen ja -paikkaamiseen lievästi hiovissa ja syövyttävissä sovellutuksissa. Sitä voidaan käyttää vuotojen tiivistämiseen ja reikien paikkaamiseen sekä kuluneiden pintojen nopeaan uudistamiseen ja mahdollistamaan vaurioituneen osan uudelleen käyttöönoton nopeammin kuin tavallista hitsauspäällystystä käytettäessä. Suunniteltu kovettumaan veden alla. Suositeltuja käyttökohteita: •Lauhduttimet • Paineilmakuljettimet • Jäähdytysvesipumput • Putkikäyrät • Laippapin-nat • Syöpyneet putket • Pumpun pestä • Lämmönvaihtimet • Venttiilien rungot • Syöpyneet säiliöt Pakkauskoko: 250g Esite KTT Osa A KTT Osa B

ARC 855

Edistyksellinen keraamikomposiittiaine, joka on kehitetty suojaamaan laitteet voimakkailta kemikaalien vaikutuksilta, syöpymiseltä ja eroosiolta. Erittäin kiiltävä pinta alentaa kitkaa, parantaa virtausta ja pumpun tehokkuutta. Kestää lämpö- että mekaanisia iskuja. Suositeltuja käyttökohteita: • Tuulettimet ja suojukset • Hiilisuppilot ja syöttimet • Lämmönvaihtimet •Vesisäiliöt • Syöttösuppilot • Jäähdytysvesipumput •  Kuiduttimet •  Kulumislevyt •  Pumppujen rungot •  Hiilisiivilät •  Hiekkasuotimien säiliöt •  Juoksupyörät •  Rakenneteräs • Lauhduttimet • Säiliöt •  Tyhjiöpumput •  Pumppujen pesät •  Syöpyneet säiliöt ja putket • Märkäerottimet •  Sellun vedenpoistoruuvit •  Venttiilit Pakkauskoot: 1kg, 4,5kg ja 15 litraa Esite KTT Osa A KTT Osa B arc855b

ARC 858

Edistyksellinen keramiikkakomposiittiaine kaikkien eroosiolle, korroosiolle ja kemialliselle syöpymiselle alttiiksi joutuvien metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen. Kehitetty lievästi hioviin, kuluttaviin ja syövyttäviin ympäristöihin, joissa metallihäviö on yleensä korjattu hitsauspäällysteellä. Pinta on suorituskyvyltään alkuperäistä metalli- tai hitsipäällystettä parempi. Suositeltuja käyttökohteita: • Hakkurit ja hakesiilot • Pölynkeräysjärjestelmät • Lentotuhkan erottimet • Pyörre-erottimet • Suppilot/kourut • Jauhentimet • Hydrauliset kuiduttimet • Kulumislevyt • Ni-hard lietepumput • Putkien polvet • Paineilmakuljettimet • Jauhemaisen polttoaineen putket • Sellun vedenpoistoruuvit • Poistoimurit • Turboerottimet • Ruuvikuljettimet • Puulastujen kuljetustuulettimet • Kierukkakammiot Pakkauskoko: 250g, 400ml kasetti, 1kg,  4,5kg ja 24,8kg Esite KTT Osa A KTT Osa B arc-858-abrasion-resistant-rebuilding-faring-composite