ARC 897

ARC 897 on edistyksellinen keramiikkakomposiittiaine kaikkien voimakkaalle eroosiolle, korroosiolle ja kemialliselle syöpymiselle alttiikksi joutuvien metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen. Kehitetty erittäin hioviin sovellutuksiin, joissa metallihäviö on korjattu tavanomaisella ja kalliimmalla hitsauspäällysteellä.

Muodostaa kauan kestävän kulutuspinnan ja on parempi kuin ARC 890 sovellutuksissa, joissa tarvitaan ohuempaa ja helpommin levitettävää komposiittiainetta.

Suositeltuja käyttökohteita:
• Paineilmakuljettimet • Ruuvikuljettimet • Hakkurit ja hakesiilot • Poistoimurit • Kuiduttimet • Pyörre-erottimet/syöttösuppilot • Turboerottimet • Kulumislevyt • Ni-hard lietepumput • Putkien polvet • Lentotuhkan erottimet • Jauhemaisen polttoaineen putket • Hakepuhaltimet • Jauhimet

Pakkauskoot: 1,5 litraa, 5 litraa, 16 litraa

Esite
KTT Osa A
KTT Osa B

 

arc-897-100-novolac-acid-resistant-coating