ARC S7

Korkealämpöinen, kemiallisesti kestävä ja vahvistettu pinnoite

On vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävä Novolac-epoksivinyyliesteripohjainen pinnoite korkeissa lämpötiloissa ja kemiallisesti syövyttävissä kohteissa käyttöä varten, kun on olemassa lämpövuorottelun vaara. Se kestää erittäin hyvin monia erilaisia sekä epäorgaanisia että orgaanisia happoja ja hiilivetypohjaisia kemiallisia yhdisteitä. Tuotteessa käytetään ainutlaatuista vahvikerakennetta, jonka ansiosta se kestää erittäin hyvin lämpötilojen vaihteluita ja jopa 180 °C:n lämpösokkeja säilyttäen samalla kiinnitarttumislujuuden sekä halkeilun ja delaminoitumisen vastustuskyvyn ja alhaisen läpihengittävyyden.

Suositeltuja käyttökohteita:

  • Kaasunpoistoputket
  • Teräsrakenteet
  • Karkaisualueet
  • Pussisuodattimet
  • Prosessisäiliöt
  • Reaktorikuvut
  • Varastosäiliöt

Pakkauskoko: 14L

Olemme vakiinnuttaneet asemamme luotettavana toimijana jo vuodesta 2004.